Generell ansvarsfraskrivelse

Hemppedia og våre forfattere påtar seg intet ansvar for eventuelle ulemper eller skader som oppstår som følge av bruk av informasjonen som presenteres her.

Tekstene våre erstatter på ingen måte profesjonell rådgivning fra lege eller farmasøyt, og de kan ikke brukes som grunnlag for selvstendig diagnostisering og oppstart, endring eller avslutning av behandling av sykdommer. Ta alltid kontakt med en lege du stoler på hvis du har spørsmål om helse eller helseplager!

Det fritt tilgjengelige innholdet på dette nettstedet er laget med størst mulig omhu og tjener utelukkende til å informere om emnet. Leverandøren av dette nettstedet påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for nøyaktigheten, aktualiteten og fullstendigheten av tekstene og innholdet. De representerer ikke en anbefaling av de diagnostiske metodene, behandlingene eller legemidlene som beskrives eller nevnes, og er ikke ment som reklame.